Muddring

Muddring VC-20

Mudderverket har en räckvidd på 22 meter och en skopkapacitet på 800 liter vilket motsvarar ca 5 fullstora badkar.

Kolla in galleriet längre ner och filmen nedan som visar hur ett muddringsarbete kan gå till.

Mudderpråm 65 Ton

Vi utför alla förekommande muddringsarbeten med vår pråm som har en kapacitet på upp till 65 ton

Muddring med Priestman VC-20

Här visar vi några sekvenser från ett muddringsarbete i Obbola utanför Umeå i Norrland.