Muddring

Muddring VC-20

Mudderverket har en räckvidd på 22 meter och en skopkapacitet på 800 liter vilket motsvarar ca 5 fullstora badkar.

Mudderpråm 65 Ton

Vi utför alla förekommande muddringsarbeten med vår pråm som har en kapacitet på upp till 65 ton.

Muddring med Priestman VC-20

Filmen visar några sekvenser från ett muddringsarbete i Obbola utanför Umeå i Norrland.