Om oss

Röbäcks Ytbehandling AB

Vi utför Tungt Rostskydd – Sjöentrepenad – Verkstadsarbete – Muddring

Inget uppdrag är omöjligt. Vår specialitet är att finna just de lösningarna där andra går bet.

Röbäcks Ytbehandling ABs övergripande mål är att uppfylla kundens förväntan på företaget som pålitligt och vars arbetsinsatser står för kvalitet.

Ambitionen är även att aktivt bedriva ett miljöutvecklingsarbete och inneha en ledande position inom branschen för att minimera negativ miljöpåverkan från maskiner samt övriga tjänster. Vi tror även att god personlig hälsa ger hög produktivitet och kvalitet.


Vi som arbetar på Röbäcks Ytbehandling AB ska följa dessa grundregler:

Kvalitetspolicy

 • I mötet med kund ska vi alltid uppträda serviceinriktat och fackmannamässigt.
 • Lagar och förordningar ska vara kända och uppfyllas.
 • Kontraktskrav och andra relevanta krav i vårt arbete ska vara kända och uppfyllas.
 • Normer och branschregler samt rekommendationer efterföljs noggrant vid entreprenad.
 • Vi använder både känsla och förnuft som vägledning i vårt dagliga arbete.
 • Vi strävar ständigt efter att förbättra våra åtaganden.

Miljöpolicy

 • Vi tänker alltid i förväg igenom hur vårt arbete påverkar miljön.
 • Vi är försiktiga och undviker material och metoder som medför miljörisker.
 • Vi väljer i största mån miljövänliga alternativ när det gäller t ex oljor samt miljöanpassade maskiner.

Arbetsmiljöpolicy

 • Röbäcks Ytbehandling AB ska följa relevant lagstiftning och andra krav inom arbetsmiljöområdet.
 • Vi strävar efter att arbetsplatsolyckor och yrkesskador ej uppkommer genom att ständigt analysera och förebygga risker.
 • Samtliga medarbetare har ett ansvar för att arbetsmiljön hålls god

Certifikat m.m.

Juridik, behörighet AB
Praktisk hydrogeologi, behörighet AB
Licens för svetsning av foderrör enl SS 065201 och EN 287
Certifikat för svetsning av termoplaster enl EN 13067
ADR, transport av farligt gods
Heta arbeten
Säkerhet på väg
Kurs Certifiering Miljöprovtagare
Intyg Banverket samt Botniabanan och miljökurser m.m.

Alla våra maskiner är idag miljöanpassade och godkända.